Keramisch-Diamant-CBN

Keramisch Diamant en CBN

Keramisch-Diamant-CBN

Keramisch gebonden diamant en CBN slijpschijven zijn gemaakt van slijpkorrels, een keramische binding en poriën.

De poreuze keramische binding heeft grote voordelen:

 • afvoer van de grote hoeveelheid spanen tijdens het slijpproces
 • optimaal koelmiddeltransport naar contactvlak tussen slijpsteen en werkstuk
 • eenvoudig te profileren en te dressen met roterend dressgereedschap
 • korte dresstijden
 • lage slijtage en hoge standtijd
 • zelfscherpend effect van de slijpkorrels
 • goede profielvastheid
 • grote verspaning
 • lage slijpkrachten bij een goede oppervlaktegesteldheid
 • ondanks hoge aanschafkosten een beter bedrijfsresultaat

Het koelmiddeltransport is van essentieel belang waar de verhouding tussen slijpschijf en contactvlak erg ongunstig is, zoals bij binnenslijpen. Door het grote contactvlak is het moeilijk om het koelmiddel op de slijpzone te krijgen en om de spanen af te voeren, maar de poreuze binding zorgt voor een rustig slijpproces. De meest optimale koeling is 100% olie, dit geeft met afstand de hoogste standtijd.

keramisch gebonden slijpschijven

Erg belangrijk voor het succesvol gebruik van de keramisch gebonden slijpschijven zijn de vorm en specificatie van de slijpschijf en de juiste snijsnelheid. De machine en spindel moeten stabiel en trillingsvrij zijn en voldoende kracht hebben. De opspanning van de slijpschijf moet, omdat het een keramische slijpschijf is, met blotters gebeuren en zo zuiver mogelijk om daarna met het dressen de schijf met zo weinig mogelijk slijtage helemaal rond te laten slijpen.

Bij (productie) slijpen wordt geadviseerd om, indien de machineomstandigheden dit toelaten, roterend dressgereedschap te gebruiken. Hierbij zijn er vier mogelijkheden:

 • diamant profielrol
 • diamant vormrol
 • diamant dresswiel
 • staal of siliciumcarbide crushing rol
vitdressen