Algemene slijptips

Verantwoordelijkheid:  
Een bevoegd persoon moet verantwoordelijk zijn voor het opspannen, onderhoud en inspectie van de slijpschijven

Plaatsen beschermkap:  
Na het opspannen van een nieuwe slijpschijf dient men ervoor zorg te dragen dat de beschermkap weer goed herplaatst is

Starten van nieuwe schijven:  
Alle nieuwe schijven zouden eerst minimaal 1 minuut onbelast op maximale werksnelheid moeten draaien waarbij de slijper naast de machine staat

Starten bewerking:  
Het werkstuk mag niet met veel druk tegen een koude slijpschijf geduwd worden, de druk dient geleidelijk opgevoerd te worden om de slijpschijf op te laten warmen en daardoor de kans op breuk te verkleinen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het opstarten van het werk ’s morgens in een koude werkplaats of bij het in gebruik nemen van een nieuwe slijpschijf die in een koude ruimte is opgeslagen

Balans testen:  
Slijpschijven moeten geregeld op balans getest worden en indien noodzakelijk opnieuw gebalanceerd moeten worden

Afdraaien:  
Slijpschijven die onbalans vertonen door slijtage en die door afdraaien niet meer in balans gebracht kunnen worden moeten van de machine verwijderd worden

Nat slijpen:  
Schijven die gebruikt worden bij nat slijpen mogen niet gedeeltelijk ondergedompeld in de koelvloeistof stilstaan. Het deel van de slijpschijf dat met koelvloeistof doordrenkt is kan gevaarlijke onbalans in de slijpschijf veroorzaken
Laat om dezelfde reden nooit de koelvloeistof doorlopen op een stilstaande schijf
Als de machine uitgezet wordt zet de koelvloeistof dan eerst uit en laat de slijpschijf onbelast “droogdraaien” waardoor er zich geen koelvloeistof meer in de schijf bevindt.

Met de zijkant slijpen:  
Slijpen met de zijkant van rechte slijpschijven is vaak gevaarlijk en zou niet toegestaan mogen worden bij toepassingen waarbij de zijkant van de schijf aanzienlijk is versleten of waarbij plotselinge druk op de zijkant wordt uitgeoefend. Gebruik hiervoor slechts schijven die voor dit doel ontwikkeld zijn.

Opslaan:  
Behandel en bewaar schijven voorzichtig. Gebruik nooit een schijf die is gevallen.

Klanktest:  
De klanktest kan alleen uitgevoerd worden op keramisch gebonden slijpschijven. Voor de klanktest dient u met een niet-metalen voorwerp voorzichtig op de schijf te tikken. Een onbeschadigde schijf zal een helder geluid geven. Als u een dof geluid hoort betekent dit waarschijnlijk een breuk in de schijf

Vervoer:  
Controleer alle schijven op beschadigingen tijdens het vervoer

Flenzen:  
Controleer de flenzen op oneffenheden. Gebruik geen flenzen die niet gelijk, schoon of vlak zijn. Flenzen dienen minimaal 1/3 van de schijfdiameter te zijn.

Blotters:  
Gebruik blotters die enigszins groter zijn dan de flenzen

Steunen:  
Zorg dat de slijpsteunen goed bevestigd zijn

Omtreksnelheid:  
Vergelijk maximale slijpschijfsnelheid met de machinesnelheid

Opspannen:  
Gebruik geen geweld om een slijpschijf op de machine te krijgen. Draai de spanbouten niet overmatig vast aan.