Doorslijp- en afbraamschijven algemeen

De samenstelling en versterkingen van onze schijven zijn conform de Franse norm NFE 75-220 en de Europese normen. Zij zijn DSA-gehomologeerd in Duitsland, SUVA in Zwitserland en KDM in Oostenrijk.

Bij het monteren dienen de richtlijnen van de constructeur van de machine in acht te worden genomen vooral voor wat betreft de beschermkap. Wij wijzen op het verplicht gebruik van de veiligheidsbril en de veiligheidshandschoenen bij het doorslijpen en afbramen.

Het max. toerental wordt door een kleurenband op het etiket van iedere schijf als volgt aangegeven:
63 m/s = Gele band
80 m/s = Rode band
100 m/s = Groene band

Gebruiksaanwijzing

Doorslijp- en afbraamschijven gebruiksaanwijzing 1
Doorslijp- en afbraamschijven gebruiksaanwijzing 2